ประกันสังคมจับมือรพ.จุฬาภรณ์รักษา 2 โรคสำคัญ

| |
อ่าน : 1,974

ที่มา : ไทยรัฐ 

ประกันสังคมเจ๋ง จับมือ รพ.จุฬาภรณ์ รักษา 2 โรคสำคัญ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุขและสุขภาพผู้ประกันตน จับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตนกว่า 12.8 ล้านคน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการ รพ.จุฬาภรณ์ กับนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ ที่ รพ.จุฬาภรณ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน มีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมรวม 12,840,493 คน เจ็บป่วยด้วยโรคนี้สูงขึ้น จึงต้องให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อให้แรงงานในระบบมั่นใจยามเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,000 ล้านบาทต่อปี เฉพาะในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง 54,530 คน เฉลี่ยวันละ 150 คน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกันสังคมมีโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ คอยดูแลรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ส่วนที่ทำความ ร่วมมือกับ รพ.จุฬาภรณ์ จะเป็นในส่วนของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะที่นี่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ รพ.จุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจรักษาประกอบด้วย การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน การศึกษาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวรและใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตนสามารถส่งตัวเข้าไปรักษา หรือผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคนี้เข้ารับการรักษาด้วยตัวเอง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เมื่อมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลต้นสังกัด

ด้าน ศ.นพ.นิธิกล่าวว่า บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการการแพทย์ สาธารณสุข ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดิมทีที่นี่จะเน้นให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ทรงให้ขยายการรักษาโรคหัวใจและผู้ป่วยทั่วไปด้วย โดยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจจนถึงการผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในอาเซียน เนื่องจากโรคนี้หากได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว แม่นยำ จะทำให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม