ยกระดับบรรเทาภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล

| |
อ่าน : 1,034

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ยกระดับบรรเทาภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล thaihealth

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทัพไทยกับการยกระดับในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล (INSARAG)

พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี จก.กร. บก.ทท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกองทัพไทยกับการยกระดับในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล (INSARAG) ณ โรงแรมเมาท์เทน บีชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทยในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และกองทัพ เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ซึ่งการบรรยายในภาคเช้า เป็นเรื่องมาตรฐานสากลในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จ.แพร่  ผู้ขับขี่  สุขภาพของสตรี  งูแสงอาทิตย์  จังหวัดลพบุรี  อาหารนำเข้า  ธนภพ ลีรัตนขจร  ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ราชสำนัก  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการความต้องการน้ำต่อวัน  สุขภาพกาย-ใจ  ปลอดสาร  ศิริกุล ซื่อต่อชาติ  เชื้อ  คบเพื่อน  ออกเสียง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร  ครู ละคร เด็ก โลก โซเซียล  เล่นกับลูก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม