สวท.ตรังอบรมเยาวชน-รณรงค์คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

| |
อ่าน : 3,640

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สวท.ตรังอบรมเยาวชน-รณรงค์คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ thaihealth

สวท.ตรังอบรมเยาวชน-รณรงค์คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันก่อน นางสาววาสนา วิโนทัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนตามโครงการ Gen Z จิตอาสา สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยทาง สวท.ตรัง ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. จัดขึ้น ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม 7 โรงเรียน

ผอ.สวท.ตรัง เปิดเผยอีกว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ สวท.ตรัง จึงจัดทำโครงการเยาวชนจิตอาสา สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รับรู้อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และโทษของการสูบบุหรี่ รวมทั้งการไม่เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่มุ่งหวังจะตีตลาดในกลุ่มเยาวชนของประเทศ ผ่านรายการเสียงตามสายของสถานศึกษา และเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการเกิดขึ้นของนักสูบหน้าใหม่

โดยการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยจากบุหรี่ นางพรทิพย์ ซุ่นอื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง และนางนาถนภา ทินกร อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งที่ปรึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม