รุก 5 ประเด็นสร้างสุขภาวะ "คนล้านนา"

| |
อ่าน : 1,660

ที่มา : MGR Online 

รุก 5 ประเด็นสร้างสุขภาวะ

แฟ้มภาพ

สสส. หนุน 5 ประเด็น สร้างสุขภาวะองค์รวม หวังให้ประชาชนในภาคเหนือตอนบนมีสุขภาพดี พร้อมร่วมมือองค์กรสุขภาพระดับชาติ เดินหน้าเป็นน้ำมันหล่อลื่นสนับสนุนในทุกด้าน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดเวที "สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา" ได้สรุปประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.อาหารที่พอเพียง อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง สนับสนุนให้ชุมชนผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำให้คนมีสุขภาพดี 2.การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ผลักดันมาตรการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย และรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์ โดยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร ศิลปวัฒนธรรม และสิทธิทางสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4.กินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน และ 5.ชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคม และวัฒนธรรมล้านนา โดยพัฒนาระบบข้อมูล หนุนเสริม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

งานของ สสส. และภาคีเครือข่าย มีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ดังนั้น การรณรงค์เรื่องสิทธิทางชาติพันธุ์ สิทธิความเท่าเทียมของแรงงาน สิทธิสตรี รวมทั้งประเด็นอื่นๆ จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จ” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

ด้าน นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในยุคนี้คือ การบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรระดับชาติ ประกอบไปด้วย สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นสังคมสุขภาวะ ประกอบไปด้วย 1.การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 2.การสร้างสังคมเข้มแข็ง และ 3.การสร้างสังคมคุณธรรม โดยจะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม