พม.เร่งขับเคลื่อนปราบปรามการค้ามนุษย์

| |
อ่าน : 663

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พม.เร่งขับเคลื่อนปราบปรามการค้ามนุษย์  thaihealth

พม.หารือหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เร่งติดตามและขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอแนะ TIP Report 2561 ของสหรัฐอเมริกา

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าจาก TIP Report 2561 ของสหรัฐอเมริกา ที่มีข้อสังเกต 11 ข้อ ที่ได้มีการมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปนำไปทำงาน โดยในวันนี้ได้ติดตามความคืบหน้า ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดทำโครงการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย มาให้รับทราบ โดยที่ผ่านมาทางผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีการถอดบทเรียน ซึ่งมี 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดลำดับ TIP Report ให้ดียิ่งขึ้น 2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 3 แนวทางการทำงาน และ 4 การเขียนรายงาน โดยจุดอ่อนของการทำงานครั้งนี้จะเป็นในเรื่องบุคคลากร ที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง และขาดทักษะในการแก้ไข ซึ่งทางคณะกรรมจะเร่งดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนะจัดทำโครงการเพื่อรองรับศักยภาพ โดยการประชุมดังกล่าวนับว่าทุกหน่วยงานให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ดีมาก โดยคาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะมีโครงร่าง TIP Report ที่สมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม