คัดกรอง-เฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ

| |
อ่าน : 1,219

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

คัดกรอง-เฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.สงขลา ร่วมคัดกรองสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรคผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ เตือนผู้มีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์

นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าว่า โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มีอันตรายถึงชีวิตโดยองค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ตั้งแต่ กย  2555 –  26  มค 2561) ว่าพบผู้ป่วยรวมจำนวน 2,123 ราย เสียชีวิต 740 ราย จาก 27 ประเทศ  ประเทศไทยมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพ  ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปกลับพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจย์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ หากพบผู้มีอาการสงสัย หรืออาการเข้าข่ายโรคเมอร์ส หรือมีประวัติป่วยปอดอักเสบ จะมีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป และมีการติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยโดยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาจำเพาะสำหรับการติดเชื้อโรคเมอร์ส แต่ใช้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการหลัก และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญ ต้องสังเกตอาการผิดปกติต่ออีก 14 วัน หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน สวมหน้ากากอนามัย  และล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ระยะนี้ ควรดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคเมอร์ส โดยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับ  สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย รวมทั้งล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย  ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค , หากมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในครอบครัว แนะนำให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจามด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้า และ ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่  “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญจากประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งมาถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เที่ยวแรกในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่บริการคัดกรองผู้ป่วยโรคเมอร์ส  ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เป็นประจำทุก ๆ วันในช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางกลับจากการแสวงบุญถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 19 กันยายน 2561 โดยมีทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ ในสังกัดร่วมคัดกรองสุขภาพ และติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรค ฯ อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม