ชวนแอดไลน์ “อาสาปราบยุง” ลดป่วยตายไข้เลือดออก

| |
อ่าน : 902

ที่มา : กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ชวนแอดไลน์ “อาสาปราบยุง” ลดป่วยตายจากไข้เลือดออก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรคชวนประชาชนแอดไลน์ Line@อาสาปราบยุง ร่วมผนึกกำลังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาปราบยุงลาย ลดป่วย ลดตายด้วยโรคไข้เลือดออก และสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานสาธารณสุขของประเทศ  พร้อม ชู 6 เมนูเด็ดที่จะนำไปสู่วิถีอาสาปราบยุงที่ก้าวหน้า ก้าวทันยุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนนับเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากเป็นประจำทุกปี สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกและตกอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมแล้วยังมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ส่งผลให้ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าฤดูฝนนี้การเกิดโรคไข้เลือดออกจะเพิ่มมากขึ้นจะคล้ายปี 2558 ที่มีการระบาดสูงมาตั้งแต่ต้นปี และจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ณ วันที่ 21 ส.ค. 61 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 47,149  ราย เสียชีวิต 58 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน (อายุ 10-14 ปี) ป่วยมากที่สุด ในขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 35 ปีขึ้นไป

ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Line@อาสาปราบยุง ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ “อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก: ทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่” ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแอพพลิเคชั่น Line เป็นแอพฯที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่าจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดยุงต่างๆที่นำเสนอผ่านแอพฯนี้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนายกระดับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล         

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่าแอพพลิเคชั่น Line@อาสาปราบยุง จะมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการลูกน้ำและยุงลาย ประกอบด้วยความรู้ในเรื่องโรคติดต่อนำโดยยุงลาย บทบาทและกิจกรรมที่อาสาสมัครควรปฏิบัติ ขั้นตอนการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย แนวทางการจัดการแหล่งน้ำขังง่ายๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและประสานงานและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ควรทราบ โดยทั้งหมดจะเน้นไปในเรื่องประชารัฐหรือความร่วมมือกับภาคประชาชนให้ขยายไปในวงกว้าง เพื่อลดการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกได้อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 เมนูเด่นที่จะนำไปสู่วิถีอาสาปราบยุงที่ก้าวหน้า ก้าวทันยุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ได้แก่ 1.สถานการณ์ เข้าถึงทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ของไข้เลือดออก 2.รู้จัก เข้าใจไข้เลือดออก บอกข้อมูล รายงาน ผลวิเคราะห์ และงานวิจัยให้ผู้ใช้ได้ศึกษามากมาย 3.วิธีปราบยุง ด้วยวิธีร้อยแปดพันเก้ากำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ 4.ติดต่อเราได้ทันท่วงทีรวดเร็วฉับไว 5.ลงทะเบียน มาร่วมกันผนึกกำลังให้เข้มแข็ง 6.แชร์ผลงานมีการนำผลงานมาแชร์กัน ทั้งเรื่องเล่า ภาพถ่ายผลงานการป้องกันควบคุมยุงลาย”

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่แอพพลิเคชั่น“Line@อาสาปราบยุง” เพื่อร่วมผนึกกำลังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาปราบยุงลาย ลดป่วย ลดตายด้วยโรคไข้เลือดออก ทำการสำรวจลูกน้ำยุงด้วยตนเองในบริเวณที่ตนอยู่อาศัย หากพบว่ามีลูกน้ำยุงต้องทำการกำจัดโดยเร็วและทำเป็นกิจวัตรประจำ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น“Line@อาสาปราบยุง” สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422./ นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม