พม.เล็งลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์

| |
อ่าน : 958

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

พม.เล็งลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์  thaihealth

แฟ้มภาพ

"กระทรวงพม." ตั้งเป้าปี 2569 ต้องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้น้อยกว่าครึ่งจาก42คนต่อหนึ่งพันคน ให้เหลือเพียง 25 คนต่อหนึ่งพันคน ชี้อายุน้อย ขาดความพร้อมในการเลี้ยงดู

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี2561"โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าจากปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยที่ยังขาดความพร้อมในขณะที่อัตราเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้มีการเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยอยู่ที่ประมาณ42คนต่อจำนวน1,000 คนซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับของโลกดังนั้นรัฐบาลจึงตั้งเป้าว่าภายในปี 2569 จะต้องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยให้อยู่ที่ 25 คนต่อ 1,000 คน

นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEENทั้งในระดับจังหวัดและระดับ ตำบลผ่านแกนนำเครือข่ายฯมีการสื่อสารรณรงค์ใน3รูปแบบคือ 1.สื่อกระจายเสียงโดยจัดรายการวิทยุเสียงตามสายด้วยบูรณาการความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดช่องรายการวิทยุของสวท.จังหวัดให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN 2.สื่อพื้นบ้านโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ3.สื่อออนไลน์โดยจัดทำหนังสั้นคลิปวีดิโอโฆษณาผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็น กระบอกเสียงในการรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม