7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน

| |
อ่าน : 1,815

ที่มา : เมื่อปั่นได้ เมืองปั่นดี คู่มือปั่นจักรยานสำหรับประชาชน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ใช้จักรยานบนถนนมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน

 1. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
 2. ขับโดยไม่จับแฮนด์รถ (ไม่ควรขับปล่อยมือ)
 3. ขับขนานกันเกิน 2 คัน
 4. ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานท่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ
 5. ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น (ห้ามปั่นซ้อนท้าย)
 6. บรรทุกหรือถือสิ่งของ หีบห่อใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางรถหรือเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 7. เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่

การขับรถยนต์มีข้อห้าม แต่จริงๆ แล้ว เป็นกฎข้อห้ามที่ใช้กับการขับขี่รถทุกชนิด ซึ่งก็รวมถึงผู้ใช้จักรยานด้วยกัน

 1. ขี่เมื่อหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น บาดเจ็บ เหนื่อยล้า ง่วงนอน
 2. ขี่ในลักษณะกีดขวางจราจร เช่น กินเลน คร่อมเลน ขวางทางรถเร็ว
 3. ขี่โดยประมาท หรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 4. ขี่ในลักษณะที่ผิดวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจมองเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
 5. ขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 6. ขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม