ผลักดันเชิงนโยบาย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

| |
อ่าน : 4,909

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

ผลักดันเชิงนโยบาย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง thaihealth

พม. แถลงแจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกทอดทิ้ง แนะผลักดันเชิงนโยบายในการบูรณาการทำงานร่วมกัน และจัดหางบประมาณในการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จากกรณีที่มีการเสนอข่าวชายอายุ 41 ปี ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังถูกสถานเลี้ยงดูเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี ทำร้ายร่างกาย และนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณศาลาริมทางหน้าวัดลำพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น ล่าสุด นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.ปทุมธานี) พร้อมด้วยนายอุเทน ชนะกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว พบว่า สถานเลี้ยงดูเอกชนดังกล่าว เป็นองค์กรเอกชนที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ติดเชื้อ HIV โดยมีบุคลากร และจิตอาสาดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 42 ราย แบ่งเป็นชายจำนวน 34 ราย หญิงจำนวน 8 ราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด

กรณีของชายอายุ 41 ปี ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ไม่ประสงค์อยู่ที่สถานเลี้ยงดูแห่งนี้ทางผู้ดูแลจึงนำชายดังกล่าวไปส่งที่ศาลาที่พักผู้โดยสาร และจากการสอบข้อเท็จจริงพี่สาวของชายดังกล่าว แจ้งว่าปกติได้ส่งเงินให้สถานเลี้ยงดูเอกชนดังกล่าว เดือนละ 3,000 บาท แต่ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้ส่งเงินช้า จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งในขณะนี้พี่สาวได้นำชายดังกล่าว ไปพักอาศัยที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประสานส่งผู้ป่วยติดเตียงไปยังสถานเลี้ยงดูแห่งนี้ โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ ร่วมส่งผู้ป่วยติดเตียงที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลไปยังสถานเลี้ยงดูแห่งนี้ มีจำนวน 4 ราย อย่างไรก็ตาม

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสถานเลี้ยงดังกล่าว ดังนี้ 1) ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และถูกสุขลักษณะต่อการดูแลผู้ป่วยในการจัดบริการ โดยประสานสาธารณสุขให้คำแนะนำ รวมทั้งดูแลเรื่องการจัดบริการให้มีมาตรฐานมากขึ้น และ 2) ควรยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวง พม. เพื่อให้สามารถขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

สำหรับการให้บริการผู้ป่วยติดเตียง ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. นั้น โดยกรณีมีผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล หากเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองได้น้อย จะไม่สามารถรับเข้าคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการดูแล ทั้งอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยและต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาการทางจิตเวช และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ จึงไม่สามารถรับผู้ป่วยติดเตียงไว้ในความดูแลของหน่วยงานได้ จำเป็นต้องประสานหาสถานที่ หรือองค์ที่มีความเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ควรผลักดันเชิงนโยบายในการบูรณาการทำงานร่วมกัน และจัดหางบประมาณในการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการคุ้มครองดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยไร้ญาติ ที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม