สศช.เตือนเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ หวั่นลามถึงเด็กประถม

โดย
| |
อ่าน : 5,756

สศช.เผยภาวะสังคมไตรมาสแรกปีนี้ คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวดี แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังพุ่ง ปัญหายาเสพติดยังรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน เตือนเฝ้าระวังหนี้สินครัวเรือน สื่อออนไลน์ทั้งโฆษณาบุหรี่-เหล้า คลิปลามก-คลิปโป๊ พบลุกลามเด็กประถม และภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไตรมาสแรกปี 2554 (ม.ค.-มี.ค.) ว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี การจ้างงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 0.57 โดยเฉพาะภาคเกษตรและก่อสร้าง อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 เป็นผู้ว่างงานแบบเปิดเผยและออกหางานทำ 17,000 คน ส่วนที่เหลือ 28,900 คน เป็นผู้ว่างงาน และไม่หางานทำงาน ตลาดแรงงานมีความตึงตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานมีทักษะ

อย่างไรก็ตาม ความต้องการแรงงานเพิ่มทำให้ค่าจ้างสูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าในระยะต่อไปตลาดแรงงานยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะ และการเข้าสู่แรงงานของผู้จบการศึกษาใหม่ โดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์มีความเสี่ยงว่างงานช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ส่วนภาคเกษตรและท่องเที่ยวได้รับผลต่อรายได้และการมีงานทำจากความแปรปรวนของ ภูมิอากาศ

สำหรับด้านสุขภาพคนไทยไตรมาสแรกปีนี้ พบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ซึ่งข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดว่าในปี 2554 ประชาชนจะเจ็บป่วย บาดเจ็บ และติดโรคประมาณ 12.5 ล้านคน และเสียชีวิตประมาณ 78,000 คน โดยผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งเกิดจากโรคเรื้อรัง

สศช.เตือนเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ หวั่นลามถึงเด็กประถม

สำหรับด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยมีเรื่องต้องเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 1.การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้วัยรุ่นเป็นผู้สูบและนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.ปัญหาหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อ

3.ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบข้อมูลว่ามีการใช้แสวงหาความรู้น้อย แต่ใช้ไปในแนวทางที่เสี่ยงมากขึ้น เช่น การท่องอินเทอร์เน็ตที่ล่อแหลม อันตราย การใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากเกินไป และการเล่นเกม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสื่อลามกที่ลุกลามไปสู่เด็กในชั้นประถมศึกษา พบว่าเยาวชนร้อยละ 38 ยอมรับว่าเคยส่งข้อความสั้นหรือเอสเอ็มเอสเพื่อดาวน์โหลดภาพหรือคลิปโป๊

นายอาคม กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาความมั่นคงทางสังคม สังคมไทยยังเผชิญปัญหายาเสพติดที่รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ สศช.เสนอให้มีการวางแผนเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น โดยชุมชนควรสร้างความเข้มแข็งในเรื่องอาสาสมัครและการช่วยเหลือด่านแรกหรือ frist aid ของชุมชนเอง นอกจากนี้ รัฐบาลต้องวางนโยบายลดผลกระทบทางลบของแรงงานย้ายถิ่น ซึ่งแม้มีแนวโน้มลดลง แต่การย้ายถิ่นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่แออัด ปัญหาครอบครัว ซึ่งเด็กในครอบครัวได้รับผลกระทบ
ที่มา: สำนักข่าวไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม