จาก "ครู" สู่นักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ

| |
อ่าน : 896

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

จาก

จาก "ครู" สู่นักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของครูสู่ผู้นำนักขับเคลื่อนนโยบาย โดยได้เติมความรู้ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน, พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และเติมความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างการทำงานเชิงรณรงค์กับทำงานด้านขับเคลื่อนนโยบาย, บทบาทของครูกับการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยนักขับเคลื่อนนโยบายตัวจริงในพื้นที่ เกี่ยวกับการผลักดันนโยบาย โรงเรียน ตลาด และร้านค้า รวมไปถึง เคล็ดไม่ลับในการทำงานกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเสริมให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอไอเดียการผลักดันนโยบายที่น่าสนใจ อาทิ โครงการอุทยานเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์จ.นครราชสีมาปลอดบุหรี่, ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพฯ หรือ สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ปลอดบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งมูลนิธิฯจะได้หนุนเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดจริงเป็นรูปธรรมต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม