ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0

| |
อ่าน : 2,714

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0 thaihealth

ปัญหาการติดสื่อออนไลน์เด็กยุค Gen Z มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีเลี้ยงลูก แม้ต้องยอมรับว่าการอยู่ในยุคเทคโนโลยีท่วมท้น คงยากที่จะหลีกเลี่ยงการมีชีวิตติดมือถือ เพราะสื่อดิจิทัล จะเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชนยุคนี้

เรียกได้ว่า เกิดมาในยุคดิจิทัลโดยกำเนิด แต่ปัญหาที่เกิด ก็เพราะเยาวชนและวัยรุ่นไทยใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมหน้าจอมากเกินไป ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาปวดใจของผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดี

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหมอโอ๋ เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังว่า เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเด็กยุคใหม่โตมากับสื่อเทคโนโลยีตั้งแต่เล็ก และมีพ่อแม่เป็น role model สำคัญ เมื่อพ่อแม่ใช้มือถือ เด็กก็มีพฤติกรรมเลียนแบบตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ เด็กที่เล่นตามสวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่นลดน้อยลงเพราะมีชีวิตอยู่กับมือถือเป็นหลัก "โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นจะเป็นวัยที่สมองส่วนความอยากทำงานเยอะมากกว่าในส่วนการคิดวิเคราะห์แบบผู้ใหญ่ ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเข้ามาปิดกั้น การพัฒนาหรือการทำงานของสมอง มีผลที่ไม่แตกต่างกับการที่เด็กติดยาเสพติด เพราะทำให้หลั่งสารแห่งความสุข จนเกิดอาการติดเวลาไมได้เล่นหรือไม่ได้เสพย์เขาจะรู้สึกหงุดหงิด จนทำให้เสียการเรียน มีปัญหาสัมพันธภาพ"

หมอโอ๋เสริมต่อว่า ขณะเดียวกันเด็กที่ติดโซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุค ก็มีผลทำให้เด็กมีบุคลิกคิดมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังทำให้เด็กสร้างหรือหล่อหลอมตัวเองในโลกโซเชียลแบบไม่รู้ตัว อยากมีภาพในโลกเสมือน และพยายามมีในสิ่งที่ตัวเองสร้าง แต่ชีวิตจริงกลับรับไม่ได้ ส่งผลให้มีทั้งโรคหลงตัวเอง หลอกตัวเองมากขึ้น

ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0 thaihealth

"เช้าตื่นมาก็นึกถึงคิดแต่เรื่อง ตัวเอง การได้รับการตอบสนองเชิงบวกจากสังคมเช่น โพสต์อะไรไปมีคนคลิกไลค์ การได้รับสิ่งเหล่านี้จะสร้างตัวตนที่ บิดเบือน เนื่องจากเป็นวัยที่ตัวตนไม่ชัด ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตัวตนตอบสนองตามกระแสที่สังคมต้องการ หรือการได้เห็นชีวิตดีๆ สวยหรูของคนอื่น ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างไม่เหมือนกัน  การเสพย์เช่นนี้ไปเรื่อยๆ อาจมีผลต่อ การพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้า"

หมอโอ๋ให้ข้อมูลต่อว่าการใช้ชีวิตในแบบวัตถุนิยม ทำให้เด็กมีผลกับวิธีคิดของเด็ก เพราะไปปรับมายด์เซ็ทของเด็กว่าเป็นเรื่องที่ควรไปถึง

"ซึ่งเด็กวัยนี้สมองพัฒนาไม่เสร็จ เราอยากให้เขาพัฒนา EF แต่ปรากฏว่ายุคนี้เด็กไม่เคยต้องพัฒนาเลย ทำให้เขาไม่รู้จักความอดทน"

กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เอ่ยต่อว่า เด็กยุคนี้การพัฒนาความอดทนและมีวินัยแทบไม่ได้ถูกบ่มเพาะ

"เขาไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตทำกิจกรรม ทำงานบ้าน เพราะชีวิตเขาติดกับเรื่องสนุกเท่านั้น สุดท้ายอะไรลำบากก็ไม่เอา เด็กติดมือถือเพราะไม่มีอะไรทำ พ่อแม่ต้องหากิจกรรมให้ลูกดึงความสนใจ หาหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืออะไรที่สนุกทดแทนการเล่นเกมหรือมือถือ

ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหาสำคัญของเด็กติดหน้าจอ คือเรื่องของ "วินัย" พ่อแม่หลายคนหยิบมือถือให้กับลูกเองโดยไม่มีกติกา แต่ความจริงพ่อแม่ต้องช่วยเป็นสมองส่วนหน้า ในการวางแผน สร้างวินัยและกติกาในบ้าน เพื่อฝึกให้เด็กควบคุมตัวเอง แต่ปัจจุบันเราเจอแต่พ่อแม่ที่ควบคุมโดยใช้ปาก แต่เด็กจะรู้พ่อแม่ ไม่ได้จริงจัง"

ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0 thaihealth

ข้อมูลเสริม โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ยืนยันว่า ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจออินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง ทั้งกิจกรรม การเล่นเกม เล่นโซเชียล

"มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมเด็กเยาวชน ยุค Gen Z จากการสรุปข้อมูลการใช้งานโซเซียลมีเดียของคนไทย ใน พ.ศ. 2561 โดยบริษัท โธธ โซเซียล จำกัด พบว่า วัยรุ่นที่เล่นเฟซบุ๊คหนี พ่อแม่มาเล่นทวิตเตอร์มากขึ้น สาเหตุ มาจากพ่อแม่ที่คอยส่องลูกติดตามศิลปินดาราที่ชื่นชอบ นอกจากนี้การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า 95% เด็กเยาวชนตระหนักดีว่าอินเทอร์เน็ตมีอันตราย 70% รู้ว่าเพื่อนออนไลน์ไม่พูดความจริง และพบว่า  เด็กเยาวชนเกือบครึ่ง หรือ 46% เคยถูกแกล้งทางออนไลน์"

ดร.นพ.ไพโรจน์เอ่ยต่อว่า สังคมบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่มักนำเสนอบางแง่มุมด้านดีของตัวเอง สะท้อนสังคมที่เน้นค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิดและพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้า  ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง

"สสส. จึงสนับสนุนโครงการ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมคุณธรรมโดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบค่ายที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

"ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" (THAILAND SUPER CAMP) คือค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ด้วย การปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสารับผิดชอบผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับ มูลนิธิธรรมดี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0 thaihealth

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ ทำให้เยาวชนไทยยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น ขาดจิตสำนึก คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ส่วนรวม ถึงเวลาที่ทุกภาค

ส่วนจะต้องร่วมมือกันสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรม ในด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา และรับผิดชอบ จึงร่วมกับ สสส. จัดค่าย "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" เน้นพัฒนา EQ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง อาทิ กิจกรรม ECO KIDS 5.0 Smart Heart ศิลปะเปลี่ยนโลก และTeamwork Tournament ศีล 5 ที่จะเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม พร้อมเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ  ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความ พอเพียงซื่อสัตย์และสุจริต

ด้าน ครูมาย อิศวัชร์ ปิ่นทอง  โค้ชผู้ดูแลโครงการเล่าถึงกระบวนการว่า ค่าย Thailand Super Camp เป็นความตั้งใจที่จะสร้างทางเลือกและปรับพฤติกรรมเด็กให้ห่างไกลหน้าจอมากขึ้น โดยการสร้างกิจกรรมทางกายที่ท้าทายและมีความสนุกสนาน

ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0 thaihealth

"เราอยากให้เขารู้ว่ามีความสนุกที่ มากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียล เมื่อเด็กสนุกจากการเล่นโซเชียลหรือเกม เราก็พยายามดึงให้เขาหันมาสนุกกับเรื่องอื่นแทน โดยเราลองดึงให้เขามาอยู่โลก ความเป็นจริง ให้รู้จักการแข่งขันในโลก ความจริง เพื่อให้เขารู้ว่ามันท้าทายแค่ไหน รวมถึงการปลูกฝังการพัฒนาจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม ให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรม เราอยากให้เด็กเกิดความยับยั้งตัวเองได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เราออกแบบ"

นอกจากนี้ทางโครงการ "THAI LAND SUPER CAMP" ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จาก การปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการ "THAI LAND SUPER CAMP-Train The Trainer" ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่ายพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย "THAILAND SUPER CAMP" เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ "THAILAND SUPER SCHOOL" ในระดับภูมิภาค

สำหรับค่าย "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" จะจัดขึ้นรุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 8- 13 ต.ค. 61 และ ม.1-ม.3 วันที่ 15-20 ต.ค 61 ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 15 ก.ย. 61 ทุกกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 คนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟซบุ๊ก thailand supercamp2018 ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2610 2375

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม