ศาลเยาวชนฯเชียงราย+4 องค์กรรัฐ แก้ปัญหาเด็ก

| |
อ่าน : 368

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ศาลเยาวชนฯเชียงราย+4 องค์กรรัฐ แก้ปัญหาเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

ศาลเยาวชนฯ เชียงราย จับมือ 4 องค์กรภาครัฐ มุ่งไปสู่การแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูปัญหาเด็กและเยาวชน เพื่อสามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและสาธารณะได้

นายวรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางยุพดี สุทธนู ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน และผู้พิพากษาสมทบ ประชุมร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง

นายวรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในภาพรวมการบูรณาการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงราย โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมทำโครงการในครั้งที่ผ่านมาเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างยิ่ง ช่วยแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและอย่างยั่งยืน จากการที่เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและสาธารณะได้ อีกทั้งไม่กระทำความผิดซ้ำ ด้วยเหตุนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลพาน เห็นพ้องต้องกันว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไประหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะประสานงานเพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม