แนะ 4 ช่องทางสกัดหวัดใหญ่

| |
อ่าน : 752

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

แนะ 4 ช่องทางสกัดหวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าหญิงสาวชาวอุทัยธานีเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคตามฤดูกาลที่พบมากช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวทุกปีจะพบผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วย 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-44 ปีและกลุ่มวัยเรียน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่

          1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย

          2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ

          3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือในสถานที่แออัด และ

          4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้จะมีอาการไม่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ที่เป็นโรคอ้วน เป็นต้น

ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ปวดเมื่อยร่างกายให้รีบพบแพทย์ทันที

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม