ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

| |
อ่าน : 2,115

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ thaihealth

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมูลค่า ต่อยอดแนวความคิดชุมชนยั่งยืน ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

สามมหาวิทยาลัยราชกัฏ จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นมุ่งสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมูลค่าต่อยอดแนวความคิดชุมชนยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต่อยอดนวัตกรรมและแนวความคิดมุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรทางด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมร่วมกันสร้างมูลค่าให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน

มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผลงานต่อยอดความคิด เพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และผลไม้ท้องถิ่นประจำจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วง นำมาต่อยอดงานวิจัยฉนวนกันความร้อนใบมะม่วง จัดแสดงคู่กับผลงานชาสมุนไพร ซึ่งมีแนวคิดนำดอกและใบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งผลิตงานวิจัยตอบสนองท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้มีแผนที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมต่อยอดผลงานวิจัยที่เน้นการนำไปใช้จริง"

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี นำผลงานวิจัยต่อยอด มูลค่าชุมชน โดยมีแนวความคิด 4D วิถีพอเพียง คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์มุ่งพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย เพื่อต่อยอด มูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยได้ดูแลพื้นที่วิจัยทั้งในจังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว โดยงานในครั้งนี้ได้นำผลงานที่ได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้านในชุมชนสร้างมูลค่าต่อยอด เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นโครงการร่วมกับ สสส.”

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นำผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพให้กับคนในท้องถิ่น โดยนำชิ้นงานวิจัย “อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้าข้อเข่าและสะโพก” มาจัดแสดงร่วมกับ “งานวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับรถนั่งชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการประสาน ความมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา นักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทุกท่านสามารถเข้าชมผลงานรายละเอียดงานวิจัยของทั้งสามสถาบันได้ใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางสถาบันได้ที่ http://research.rru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://rd.yru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และhttp://www.research.rbru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม