13ที่ ห้ามจอดจักรยาน

| |
อ่าน : 1,772

ที่มา : เมื่อปั่นได้ เมืองปั่นดี คู่มือปั่นจักรยานสำหรับประชาชน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13ที่ ห้ามจอดจักรยาน thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ใช้จักรยานต้องมีความรู้ในสิ่งที่สำคัญมาก ๆ อีกอย่างหนึ่ง คือสถานที่ห้ามจอดจักรยานเพื่อหลีกเลี่ยงและเป็นการให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งระบุไว้ทั้งหมด 13 ที่ดังนี้

 1. บนทางเท้า
 2. บนสะพานหรือในอุโมงค์
 3. ตรงทางร่วมทางแยก หรือระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
 4. ตรงทางข้ามหรือระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
 5. ตรงที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
 6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อดับเพลิง
 7. ในระยะ 10 เมตร จากที่ตั้งสัญญาณจราจร
 8. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
 9. ห้ามจอดซ้อนกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
 10. ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตร จากปากซอย
 11. ในที่คับขับ
 12. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร และในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์
 13. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร (บนถนนที่มีหลายช่องทางจราจรผู้ใช้จักรยานควรอยู่ช่องซ้ายตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถใช้ช่องทางซ้ายได้)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม