พม.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

| |
อ่าน : 817

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

พม.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.ลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีที่ยืนในสังคม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของกรมส่งเสริมฯ แก่กลุ่มเป้าหมายคนพิการ องค์กรคนพิการ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของจังหวัดนครพนม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีล่ามภาษามือสื่อสารแก่ผู้พิการทางหูและเสียง มีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.นครพนม และ นางอภิญญา ชมพูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ(พมจ.ฯ) ร่วมกล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว

นางอภิญญา ชมพูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ(พมจ.ฯ) กล่าวว่า ในจังหวัดนครพนมมีทั้งสิ้น 23,415 คน และพบว่ายังมีคนพิการเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ และยังมีผู้พิการที่ไม่ทราบสิทธิสวัสดิการ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 2556 ซึ่งคนพิการจำนวนมากไม่ทราบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆของตนเอง ว่ามีการคุ้มครองบัญญัติไว้ในกฎหมาย จึงจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความก้าวหน้างานด้านคนพิการฯ ภายในห้องประชุมมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการ เช่น กลุ่มออทิสติก นำสบู่น้ำผึ้ง กล้วยฉาบ ผ้าเช็ดเท้า ตะกร้าสานพลาสติก เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง และหมวก พัด กระเช้าตบแต่งสีสันสวยงาม มีโล่รางวัลรับรองมาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ปี 2560 การันตี ด้านกลุ่มผู้พิการทางสายตามีผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำยาซักผ้า ย้ำยาล้างภาชนะฯลฯ มาจำหน่าย ก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้พิการ มีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตน จึงเป็นช่องว่างให้สถานประกอบการบางแห่งนำสิทธิของผู้พิการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน และผู้พิการไม่ใช่ภาระของสังคม พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคนปกติได้ทุกอย่าง การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะทำให้คนพิการมีที่ยืนในสังคมมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม