รพ.สต.สีบัวทอง จัดโครงการ 1 วัด 1 รพ.

| |
อ่าน : 1,154

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

รพ.สต.สีบัวทอง จัดโครงการ 1 วัด 1 รพ. thaihealth

รพ.สต.สีบัวทอง จัดโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล

วันที่ 21 ส.ค. ที่บริเวณ วัดเรไร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลสีบัวทองออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาทำความสะอาดห้องน้ำรวมทั้งกวาดลานวัด ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล ร่วมกับ “การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ซึ่งสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน โดยให้ “ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์” (ศอพ.) ที่มีอยู่ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ขยายหน้าที่ไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษามรดกภูมิปัญญาไทย และฝึกอาชีพ ช่วยให้วัดกลับมาเป็นเสาหลักของชุมชน

ด้าน นางศิวนาท เกตุนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีบัวทอง กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการเร่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงเอางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำระบบฐานข้อมูลสงฆ์และวัด ซึ่งสัมพันธ์กับสิทธิของพระในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพผ่านเลขประจำตัว 13 หลัก ที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการปกครอง และ สปสช. เป็นหลักดำเนินการ การอบรมพระคิลานุปัฏฐากซึ่งเป็นพระดูแลพระสงฆ์อาพาธที่กรมอนามัยดำเนินการ การรณรงค์ให้ความรู้ทั้งพระและประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สสส. สช. ดำเนินการ โดยหนุนเสริมกับเมนูกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์และถวายความรู้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม