เสนอปรับแก้เพิ่มอายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี

| |
อ่าน : 1,014

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 

เสนอปรับแก้เพิ่มอายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดสัมมนาเรื่อง “การแต่งงานของผู้เฒ่ากับเด็กน้อย” ซึ่งนำกรณีชายชาวมาเลเซียอายุ 41 ปี แต่งงานกับเด็กหญิงไทยวัย 11 ปี มาเป็นกรณีศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการเด็กในคณะอนุกรรมการเด็กแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสโลกเกือบทุกประเทศกำหนดอายุขั้นต่ำในการสมรสอยู่ที่ 18 ปี มีเพียงไม่กี่ประเทศรวมถึงไทยที่กำหนดอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กกำลังเสนอปรับแก้เพิ่มอายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี รวมถึงเสนอแก้บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ให้ตัดวรรคที่ระบุให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ที่ให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันได้ในคดีพรากผู้เยาว์และทั้งสองฝ่ายยินยอม ทั้งนี้ การสมรสไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่จะเป็นการเพิ่มปัญหามากขึ้นด้วยซ้ำ หากเราไม่ปรับแก้ ประเทศไทยจะถูกเพ่งเล็งเป็นแกะดำในคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคี

ขณะที่ น.ส.อุษา เลิศศรีสันทัด ผอ.มูลนิธิผู้หญิง กล่าวว่า ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างปี 2549-2559 รายงานตัวเลขนักเรียนออกกลางคันโดยระบุสาเหตุสมรสถึง 32,058 คน คิดเฉลี่ยปีละ 3,000 กว่าคน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นประถมศึกษาซึ่งเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี ถึง 1,640 คน ม.ต้น 19,043 คน และ ม.ปลาย 11,375 คน สาเหตุมาจากความ ไม่เสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงความยากจน ตลอดจนเมื่อเด็กถูกละเมิดทางเพศก็แก้ปัญหาโดยให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบแต่งงานเพื่อรักษาหน้าตาครอบครัว ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาที่ยึดประโยชน์เด็กอย่างแท้จริง แต่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม