สิทธิ 29 รพ.รักษาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

| |
อ่าน : 2,065

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

สิทธิ 29 รพ.รักษาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา thaihealth

ประกันสังคมทำความตกลง 29 รพ.ทั่วประเทศ รับส่งต่อผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามข้อบ่งชี้ ทั้งแผลเป็นกระจกตา แผลกระจกตา เป็าฝ้าขาวบวมจากสารเคมี ผ่าตัด การเสื่อมตามอายุ ฯลฯ

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยจัดสถานพยาบาลในความตกลงที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด โดยสถานพยาบาลตามสิทธิฯ จะส่งไปรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาที่สถานพยาบาลในความตกลงจำนวน 29 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.รามาธิบดี, รพ.ศิริราช, รพ.พระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), รพ.สงขลานครินทร์, รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น, รพ.ราชวิถี, รพ.ราชบุรี, รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.ชลบุรี, รพ.อุดรธานี, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.เลิดสิน, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.ทุ่งสง, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รพ.หาดใหญ่, รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร, รพ.พระนั่งเกล้า, รพ.พระปกเกล้า, รพ.นครปฐม, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รพ.สรรพสิทธิประสงค์, รพ.บ้านแพ้ว และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

นพ.สุรเดช กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา จะต้องมีข้อบ่งชี้ ดังนี้ โรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม เช่น อุบัติเหตุจากสารเคมี หรือกระจกตาบวมหลังการผ่าตัด กระจกตาเสื่อมตามอายุ กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติ ทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่กำเนิด กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น การแพ้ยาบางชนิด โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป กระจกตาบาง กรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง กระจกตาทะลุ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุ หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม