สสส. เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์”

| |
อ่าน : 5,215

ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

สสส. เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” thaihealth

แฟ้มภาพ

Gen Z ยุคดิจิตอล EQ ลด แห่ใช้ทวิสเตอร์หนีพ่อแม่ส่องเฟชบุ๊ก เลือกโพสต์เฉพาะด้านดี เปรียบเทียบชีวิตส่งผลโรคซึมเศร้า 46% เคยถูกแกล้งทางออนไลน์ สสส. จับมือมูลนิธิธรรมดี เปิดโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” สร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมเด็กไทย 5.0

วันที่ 16 ส.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” (THAILAND SUPER CAMP) ค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ ผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

สสส. เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจอเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง น่าสนใจคือ พฤติกรรมเด็กเยาวชน ยุค Gen Z จากการสรุปข้อมูลการใช้งานโซเซียลมีเดียของคนไทยใน พ.ศ. 2561 โดยบริษัท โธธ โซเซียล จำกัด พบว่า วัยรุ่นที่เล่นเฟซบุ๊กหนีพ่อแม่มาเล่นทวิตเตอร์มากขึ้น สาเหตุมาจากพ่อแม่ที่คอยส่องลูกติดตามศิลปินดาราที่ชื่นชอบ แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชน หรือที่เรียกว่า ยุคดิจิทัลโดยกำเนิด การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า 95% เด็กเยาวชนตระหนักดีว่าอินเตอร์เน็ตมีอันตราย 70% รู้ว่าเพื่อนออนไลน์ไม่พูดความจริง และพบว่า เด็กเยาวชนเกือบครึ่ง หรือ 46% เคยถูกแกล้งทางออนไลน์ สังคมบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่นำเสนอบางแง่มุมด้านดีของตัวเอง สะท้อนสังคมที่เน้นค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า เมื่อมีการเปรียบเทียบกับคนอื่น การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง สสส. จึงสนับสนุนโครงการไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมคุณธรรมโดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบค่ายที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

สสส. เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” thaihealth

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เด็กยุค Gen Z เป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและเรียนรู้ได้เร็ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งปัญหาการติดสื่อออนไลน์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีเลี้ยงลูก ทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการขาดการยอมรับและนับถือตนเอง (Self-esteem) ทำให้เด็กรู้สึกว่าด้อยคุณค่าในตัวเอง เกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบ ระหว่างชีวิตตนเองและชีวิตเพื่อนในสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้า วิธีแก้ไขปัญหานี้คือการสร้างมายด์เซ็ทด้านคุณธรรมให้เยาวชนได้รู้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ รวมถึงเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง มีสติ สร้างวินัย จนกลายเป็นนิสัยใหม่ในที่สุด

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ ทำให้เยาวชนไทยยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น ขาดจิตสำนึก คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ส่วนรวม ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรมในด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ จึงร่วมกับ สสส. จัดค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” เน้นพัฒนา EQ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง อาทิ กิจกรรม ECO KIDS 5.0 Smart Heart ศิลปะเปลี่ยนโลก และTeamwork Tournament ศีล 5 ที่จะเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม พร้อมเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความพอเพียงซื่อสัตย์และสุจริต

สสส. เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” thaihealth

นอกจากนี้ทางโครงการ “THAILAND SUPER CAMP” ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการ “THAILAND SUPER CAMP - Train The Trainer” ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่ายพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย “THAILAND SUPER CAMP” เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ “THAILAND SUPER SCHOOL” ในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” จะจัดขึ้นรุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 8-13 ต.ค. 61 และ ม.1-ม.3 วันที่ 15-20 ต.ค 61 ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 15 ก.ย. 61 ทุกกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 คนเท่านั้น ติดตามรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟซบุ๊ก thailandsupercamp2018 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-6102375

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม