คุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ คุ้มครองผู้บริโภค

| |
อ่าน : 337

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

คุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ คุ้มครองผู้บริโภค thaihealth

สมอ.เตือนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ ต้องทำตามมาตรฐานใหม่ คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สมอ. ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 109 รายการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ ที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานใหม่ทันที หลังจากครบ 1 ปี ที่ สมอ. ผ่อนผันให้ทำตามใบอนุญาตเดิม ได้แก่

1. มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 40 ราย และนำเข้า 54 ราย

2. มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 2 ราย และนำเข้า 11 ราย

3. มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 12 ราย และนำเข้า 39 ราย

4. มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 3 ราย และนำเข้า 2 ราย

จึงแจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการดังกล่าว หากฝ่าฝืน สมอ. จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า บทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อได้ที่ www.tisi.go.th และอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม