อะไรจริง อะไรปลอม?

| |
อ่าน : 6,119

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ภาพประกอบโดย  : นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

อะไรจริง อะไรปลอม? thaihealth

ยังคงมีประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องทั้งในโลกโซเชียล และข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับ “น้ำท่วม” แน่นอนว่าเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูฝน ก็เป็นหน้าที่ของการรับและระบายน้ำของเขื่อน แม่น้ำ และลำคลองทั่วประเทศไทย ท่ามกลางความตื่นตระหนกในสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และที่รับฟังข่าวสารมีความกังวลสูง เพราะไม่รู้ว่าข่าวที่ได้รับนั้นจริง หรือ ปลอม!!

อะไรจริง อะไรปลอม? thaihealth

เสียงลือต่างๆ นาๆ ทำหน้าที่รวดเร็วกว่าจรวดเสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลที่ส่งข่าวสารเพียงแค่การกดคลิกเดียวด้วยแล้ว ทั้งข่าวน้ำล้นเขื่อน ฝายรับน้ำไม่ไหว ฯลฯ ถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากมือคีย์บอร์ดที่ยังไม่ได้สำรวจว่า ข่าวสารที่ได้รับมา จริง หรือ ปลอม ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม และเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสื่อนับว่าเป็นอีกประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะต้องมีทักษะเรื่องการวิเคราะห์ และพิจารณาสื่อที่ได้รับ ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 6  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบสื่อสุขภาวะ 3 เรื่องสำคัญเพื่อให้คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ เพื่อให้คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ 1.ส่งเสริมทักษะเท่าทันสื่อ 4.0 พัฒนาพลเมืองดิจิทัล อาทิ ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล พัฒนาหลักสูตรเท่าทันสื่อในสถานศึกษา 2.มาตรการพัฒนาความฉลาดรู้ทางสุขภาวะและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ในรูปแบบคณะกรรมการกำกับดูแลสื่อและส่งเสริมการเท่าทันสื่อตามแผนปฏิรูปประเทศ อาทิ จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 3.นโยบายส่งเสริมและปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ อาทิ ปรับปรุงมาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองเด็กจากสื่อไม่เหมาะสม

ภาคีที่นับว่าทำงานอย่างใกล้ชิดกับ สสส. และขับเคลื่อนและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อย่างสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสย. ได้มุ่งสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสื่อมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดจากข่าวน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ทีมเว็บไซต์ สสส. ได้รวบรวมข้อสังเกต และข้อแนะนำในการพิจารณาสื่อที่เราได้รับมาบอกต่อกัน โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ ทาง สสย. ได้จัดทำข้อมูลภาษาไทยจาก The International Federation of Library Association: IFLA หรือ สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และสถาบันห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ในการเชื่อสื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?

1. พาดหัว ลวงให้คลิก : ใช้คำหรือรูปภาพพาดหัวที่ทำให้ดูชวนสงสัย ทั้งที่เนื้อข่าวอาจไม่มีอะไรเลย เพื่อเรียกยอดการเข้าดู

2. โฆษณาชวนเชื่อ : เรื่องราวที่ถูกคัดและสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าใจผิด สร้างอคติทั้งทางลบและบวก โดยมากมักหวังผลทางการเมือง

3. เสียดสี/ล้อเลียน : เป็นการเรียกยอดผู้ชม โดยการสร้างข่าวล้อเลียน เสียดสีคนดังเพื่อความบันเทิง

4. นำเสนอข่าวแบบลวกๆ : บางครั้งผู้สื่อข่าวอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทำให้ผู้ชมเข้าใจผิด

5. พาดหัวให้เข้าใจผิด : ใช้คำหรือข้อความในการพาดหัวเพื่อให้คนเข้าใจผิด หรือเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์ต่อ เนื้อหาอาจไม่ใช่เรื่องเท็จทั้งหมด ซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสื่อออนไลน์

6. ข่าวลำเอียง : โซเชียลมีเดียนำพาผู้ใช้สื่อไปยังข่าวหรือข้อมูลบางอย่างที่ช่วยสนับสนุนความคิด ความเชื่อ อคติของผู้ใช้สื่อ โดยวิเคราะห์จากลักษณะคำค้นหาของผู้ใช้สื่อเอง

อะไรจริง อะไรปลอม? thaihealth

รู้ได้อย่างไร อะไรข่าวจริง อะไรข่าวปลอม??

1. ตรวจตราที่มา : ดูเว็บไซต์ ภารกิจองค์กร ที่ติดต่อ

2. อ่านเนื้อหาโดยรวม : ดูพาดหัวที่ดูหวือหวา และเนื้อหาที่อยู่ในเรื่อง ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่

3. รู้จักผู้เขียน : ค้นดูว่าผู้เขียนมีตัวตนไหม และน่าเชื่อถือเพียงใด

4. ลิงค์ที่เห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหรือไม่ : คลิกดูความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

5. ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ : การโพสต์ข่าวเก่าอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

6. ข่าวล้อเล่นหรือเปล่า : ดูให้แน่ว่าเป็นเรื่องล้อเล่น หรือเยอะเย้ยเสียดสีหรือเปล่า

7. ตรวจสอบอคติของเรา : เพราะความเชื่อส่วนตัว อาจจะไปตัดสินผู้อื่นได้

8. ถามผู้รู้ถ้าไม่แน่ใจในเรื่องนั้น : ควรถามผู้รู้หรือตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อเท็จจริงอื่นๆ

ก่อนที่จะเชื่อสื่อใดๆ ก็ตาม เราควรพิจารณา วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนจะเลือกเชื่อและส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นออกไป เพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของโลกโซเชียลกันนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนถนน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม 2555  สขุภาพ  สถานการณ์ยาสูบในวัด  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  การเสพติด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  Healthy Taxi  ความช่วยเหลือ  เหี่ยวแห้  Fat Fact  ฐานราก อนาคต สดใส ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์การประชุมพีช  อำเภอสุขภาพดี  คอเลสเตอรอลสูง  บุหรี่ทำร้ายหนู  แผ่นหลัง  ตลาดสามชุก  วิธีการป้อง  มองเห็นภาพซ้อน  คนต้นแบบเลิกเหล้า  กุญแจซอล  คุณมานิจ สุขสมจิตร  MOU  ตำราการศึกษา