สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์พื้นฐานกลุ่มเปราะบาง

| |
อ่าน : 827

ที่มา : มติชน 

สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเปราะบาง thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสมให้กลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์หลังมอบนโยบายทิศทางความร่วมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่า เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 มาจากผลของการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสม หลายเรื่องที่ดำเนินการเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากขึ้น เช่น การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ที่ผู้ป่วยยินดีจ่ายเพิ่มเมื่อมารับบริการ และได้รับบริการที่ดี ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยช่วงเวลากลางวันได้มาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายการเปิดคลินิกพิเศษไปยังโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อม

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เบื้องต้นมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เช่น ในส่วนของการดูแลผู้ต้องขังจะมีการประสานระบบร่วมกับสถานพยาบาลของราชทัณฑ์เพื่อให้สิทธิดูแลสุขภาพผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแบบองค์รวม ทุกโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ เช่น วัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้ คิดว่าน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม