สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์พื้นฐานกลุ่มเปราะบาง

| |
อ่าน : 406

ที่มา : มติชน 

สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเปราะบาง thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสมให้กลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์หลังมอบนโยบายทิศทางความร่วมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่า เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 มาจากผลของการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสม หลายเรื่องที่ดำเนินการเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากขึ้น เช่น การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ที่ผู้ป่วยยินดีจ่ายเพิ่มเมื่อมารับบริการ และได้รับบริการที่ดี ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยช่วงเวลากลางวันได้มาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายการเปิดคลินิกพิเศษไปยังโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อม

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เบื้องต้นมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เช่น ในส่วนของการดูแลผู้ต้องขังจะมีการประสานระบบร่วมกับสถานพยาบาลของราชทัณฑ์เพื่อให้สิทธิดูแลสุขภาพผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแบบองค์รวม ทุกโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ เช่น วัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้ คิดว่าน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม