ก.แรงงานสร้างความมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย

| |
อ่าน : 632

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ก.แรงงานสร้างความมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงาน ลุยเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงแรงงาน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับความรู้และทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงทางรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายทั่วประเทศ 600,000 คนนั้น

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมีกิจกรรมต่างๆออกมาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การอบรมอาชีพ การให้คำปรึกษา/แนะนำ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน การแสดงผลงานจากผู้รับการฝึกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในสาขาต่างๆ เช่น สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ สาขาการทำพานบายศรี สาขาการทำดอกไม้จันทน์ หรือการบริการนวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้า และการตัดผมชาย เป็นต้น

เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รมว.แรงงาน พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตของ จ.กำแพงเพชร เป้าหมายต้องดำเนินการ 5,355 คน ฝึกช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 121 คน ฝึกอาชีพอิสระ อาชีพเสริม จำนวน 5,234 คน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเย็บเสื้อผ้าลำมะโกรก อ.เมืองกำแพงเพชร , กลุ่มเย็บถุงมือบ้านหนองโดน อ.ไทรงาม , กลุ่มเย็บกระเป๋า บ้านคลองปลาร้า อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร และรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาสรุปและวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผู้ที่ผ่านมาการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.แรงงานได้เยี่ยมชมกลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงแรงงานได้มีกิจกรรมให้ฝึกอบรมเพื่อให้มีงานทำหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ที่ประกอบด้วย สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน , สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน , สาขาการทำขนมเบเกอรี่ , สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ และได้มอบเครื่องมือแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังใจในการฝึกอบรม

นอกจากนั้น รมว.แรงงานได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว และยังเป็นประธานในการมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รมว.แรงงาน  กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เน้นภาระกิจให้คนมีงานทำ อย่างทั่วถึง มีงานทำ มีรายได้ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสวัสดิการสังคมที่ดี ได้รับความคุ้มครอง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทุกอาชีพ ประมาณ 38 ล้านคน เข้าระบบประกันสังคม ประมาณ 14.5 ล้านคน ว่างงาน 4 แสนคนเศษ ขณะนี้ผู้ที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ ส่งเงินกลับประเทศ 100,000 ล้านบาท/ปี พร้อมทั้งย้ำเน้นเรื่องของฐานข้อมูล BIG DATA อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปสู่การแก้ปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของกระทรวงแรงงานคือ การจัดระเบียบแรงงานคนต่างด้าว ให้มีการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รมว.แรงงาน กล่าวว่า รู้สึกพอใจมากกับผลการดำเนินงานทั้งการฝึกอาชีพของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน หลายกลุ่มประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และที่สำคัญมีผลเชิงสังคม คือ ประชาชนได้ทำงานอยู่กับบ้าน ได้อยู่กับครอบครัว ได้เลี้ยงดูลูกหลาน ดูแลพ่อแม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน ไม่ต้องไปทำงานในเมืองหลวง ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม