ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ จัดการน้ำทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 1,004

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ จัดการน้ำทั่วประเทศ thaihealth

ชลประทานที่ 12 เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน้ำ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งกำหนดให้สำนักงานชลประทาน 17 แห่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ระดับสำนักงานชลประทาน ด้วยการเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ที่มีอยู่เดิมในแต่ละสำนัก เป็นศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ตามด้วยชื่อสำนักงานชลประทาน 12 Smart Water Operation Center RIO 12 : SWOC 12 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 12 เริ่มดำเนินการจัดตั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำ และคาดการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ ควบคุมถึงการแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำข้อมูลมาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นข้อมูลกลาง เป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ และยังจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมชลประทานและสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึง 17 และหน่วยงานอื่นๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบ Video Wall Management และ Video Conference เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านน้ำให้แก่ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค มาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ และยังจะใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลังข้อมูล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม