รณรงค์ลดใช้พลาสติก

| |
อ่าน : 2,423

ที่มา : แนวหน้า

รณรงค์ลดใช้พลาสติก thaihealth

แฟ้มภาพ

พังงาเดินรณรงค์โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร

นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา ส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชน ครู-นักเรียน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ร่วม ที่ตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา 

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากการขาดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ประชาชนยังขาดความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย

ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากถุงพลาสติก และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกมากเกินความจำเป็น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม