วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต

| |
อ่าน : 1,662

ที่มา : หนังสือ 10 เคล็ดลับ สร้างสุข  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

การมองโลกในแง่ดี เป็นการฝึกฝนตัวเราให้รู้จักมองเห็นสิ่งดีๆ  ที่คอยเกื้อหนุนชีวิต  หันเหออกจากการคิดลบยามที่ประสบปัญหา เมื่อเราสามารถมีมุมมองใหม่ได้ก็จะช่วยให้มีกำลังใจและมีความสุขมากขึ้นอีกทั้งบางครั้งอาจช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาได้

วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต

1.ก่อนนอนทุกคืน ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้มีสิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง”

2.ทุกครั้งที่พบปัญหา ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ปัญหานี้มีแง่ดีอะไรบ้าง” เพื่อพยายามเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาและเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตให้เรา

3.การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งดี  แต่เราต้องรู้จักแก้ปัญหาที่ผิดพลาดไปแล้วด้วย มิเช่นนั้น การมองโลกในแง่ดีกว่าทุกครั้งในปัญหาเดิม อาจเป็นเพียงแค่การปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม