ส่งเสริมอาชีพของคนพิการในอาเซียน

| |
อ่าน : 1,061

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ส่งเสริมอาชีพของคนพิการในอาเซียน thaihealth

แฟ้มภาพ

การประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการในหลายๆด้าน

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 มีผู้แทนจาก 9 ประเทศเข้าร่วม ได้พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการ ขาดความรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง และขาดทักษะด้านอาชีพ ทั้งยังมีอุปสรรคเรื่องทัศนคติของสังคมและคนทั่วไป รวมถึงยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเงินทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ธนาคารมีข้อจำกัดไม่ให้คนพิการกู้เงิน ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2561-2563 โดยให้ประเทศไทยดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา โอกาส อุปสรรคการส่งเสริมอาชีพคนพิการของแต่ละประเทศในอาเซียนรวมถึงการสำรวจ การเก็บข้อมูล และตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ดีในประเทศอาเซียน เพราะเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการเป็นประธานของเครือข่ายฯในปี 2562 โดยเห็นชอบให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน เป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม