ส่งเสริมอาชีพของคนพิการในอาเซียน

| |
อ่าน : 566

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ส่งเสริมอาชีพของคนพิการในอาเซียน  thaihealth

แฟ้มภาพ

การประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการในหลายๆด้าน

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 มีผู้แทนจาก 9 ประเทศเข้าร่วม ได้พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการ ขาดความรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง และขาดทักษะด้านอาชีพ ทั้งยังมีอุปสรรคเรื่องทัศนคติของสังคมและคนทั่วไป รวมถึงยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเงินทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ธนาคารมีข้อจำกัดไม่ให้คนพิการกู้เงิน ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2561-2563 โดยให้ประเทศไทยดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา โอกาส อุปสรรคการส่งเสริมอาชีพคนพิการของแต่ละประเทศในอาเซียนรวมถึงการสำรวจ การเก็บข้อมูล และตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ดีในประเทศอาเซียน เพราะเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการเป็นประธานของเครือข่ายฯในปี 2562 โดยเห็นชอบให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน เป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม