ภาคใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค

| |
อ่าน : 355

ที่มา :  มติชนออนไลน์

ภาคใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขเตือนประชาชนใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค

นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภาคใต้กำลังย่างเข้าช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่ควรระวังในช่วงนี้จึงได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งติดต่อได้ง่ายในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด โรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีสารพิษปนเปื้อน และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่นโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นพ.สุวิช กล่าวต่อว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งหากป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม