มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี

| |
อ่าน : 2,600

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี thaihealth

มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี

ชุมชนบ้านโคกเกตรี หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล เป็นชุมชนไทยมุสลิมส่วนใหญ่เป็นเกตรกร ที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเกื้อกูล ทุกเย็นจะมีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายตามความถนัด เด็กๆ ส่วนใหญ่จะใช้สนามของโรงเรียนบ้านเกตรีเป็นที่เล่นฟุตบอล บ้างก็เล่นวอลเลย์บอล บางส่วนก็ออกกำลังกายด้วยแอโรบิก ส่วนผู้สูงอายุก็ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าซึ่งสามารถทำได้ที่บ้าน แต่กีฬาที่ชุมชนชื่นชอบได้รับความนิยมที่สุดก็คือ มวยไทย

จากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนเป็นสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกตรี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างเข้มแข็ง และการสนับสนุนขององค์กรปกครองในท้องถิ่น ผู้นำ กลุ่ม อสม. มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมในประเด็น “การส่งเสริมทางกายด้วยศิลปะท้องถิ่น” โดยนำมวยไทยมาใช้เป็นท่าทางในการออกกำลังกายในชุมชน

เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะนำมวยไทยมาเป็นศิลปะในการออกกำลังกาย จึงได้เชิญครูมวยซึ่งมีค่ายมวยในพื้นที่มาออกแบบท่าทางในการออกกำลังกาย ใช้สนามในโรงเรียนบ้านเกตรีในการออกกำลังกาย นัดหมายกันในช่วงเย็นโดยมิได้จำกัดเพศหรือวัย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่มารอรับ-ส่งบุตรหลานออกกำลังกาย ก็ได้ร่วมออกกำลังกายมวยไทยไปด้วยทั้งชายและหญิง

แม้สภาพอากาศในฤดูฝนจะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่บ้างแต่ชาวชุมชนเกตรีก็จะปรับเปลี่ยนหันมาใช้พื้นที่ที่มีหลังคาในโรงเรียนตาดีกา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม