ช็อกวัยรุ่นป่วยเข้ารพ. เหตุท้อง-แท้งมากสุด

โดย
| |
อ่าน : 1,166

 

 

แพทย์รามาฯ เผยวัยรุ่นเข้ารักษาพยาบาลด้วยปัญหาท้อง-แท้งมากสุด แก้ปัญหาเชิงรุก คลินิกวัยรุ่นตามสถาบันการศึกษา

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดลว่า จากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นไทยมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยรายงานปี 2546 พบว่าวัยรุ่นไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้อยละ 19.6 รองลงมาเป็นการเสียชีวิตจากโรคเอดส์หรือเอชไอวีร้อยละ 13.7 ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 8.0 ถูกฆาตกรรมร้อยละ 2.4 ขณะที่ปัญหาสุขภาพซึ่งมีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากข้อมูลปี 2550 ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาท้อง และแท้ง พบร้อยละ 29 ในช่วงอายุ 13-18 ปี

 ศ.พญ.สุวรรณากล่าวด้วยว่ารพ.รามาธิบดี แก้ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในเชิงรุก โดยดำเนินงานในรูปแบบคลินิกวัยรุ่นตามสถาบันการศึกษา นำร่อง 10 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ จ.เพชรบุรี สุรินทร์เชียงใหม่ เชียงราย ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นอย่างรอบด้าน รวมทั้งบริการรับปรึกษาปัญหาทั่วไปด้วย โดยคลินิกดังกล่าวจะมีการตั้งวิทยากรต้นแบบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่นจิตแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์นักกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรในสถาบันการศึกษา และใช้ช่องทางการสื่อสารต่อสู่ครอบครัวของวัยรุ่น เพื่อให้เข้าใจบริบทของปัญหาในภาพรวม และร่วมมือการป้องกัน และคิดว่าการประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบันนั้นช่วยให้สามารถกระจายแนวทางในการป้องกันปัญหาได้ดีในวงการแพทย์

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการรายวัน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม