จัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวช

| |
อ่าน : 703

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

จัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวช thaihealth

แฟ้มภาพ

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ปรับระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชยุคใหม่ สถานที่สิ่งแวดล้อมผ่อนคลายเป็นมิตรทุกจุด   ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจรักษาภายใน  35 นาที จัดระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาความเป็นคนให้ผู้ป่วยทุกโรค และจัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ญาติครอบครัว และชุมชนก่อนกลับบ้าน พบว่าได้ผลดี  ลดป่วย ลดนอนรพ.ซ้ำได้สูงถึงร้อยละ 97 เตรียมขยายผลใช้แพทย์ทางไกลดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ โรงพยาบาลชุมชน รักษาใกล้บ้านด้วย     

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี  ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคตามมาตรฐาน สนองนโยบายบริการที่เป็นมิตร บรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน ดูแลให้เกียรติผู้ป่วยและญาติเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจ ลดความทุกข์ทรมาน  สร้างความสุขผู้ป่วยและญาติ ภาพลักษณ์ของรพ.พระศรีฯขณะนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้ามากทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นไข้  ให้บริการด้วยมาตรฐาน รวดเร็ว  ผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกที่มีเฉลี่ยวันละ 350 คน ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจภายใน 35 นาที ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94  

 ส่วนแผนกผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยอาการรุนแรง  ยุ่งยากซับซ้อน นอนพักรักษาเฉลี่ยวันละ 290 คน  มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัวที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากรและเครื่องมือ  ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อคืนผู้ป่วยจิตเวชทุกคน ทุกโรค หลังผ่านการบำบัดผ่านพ้นภาวะวิกฤติแล้ว ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ รักษาความเป็นคนให้ผู้ป่วยไว้ ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังในชีวิต มองโลกในแง่ดี  เกิดความภาคภูมิใจ  มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นบุคคลอันตราย ไม่น่ากลัว  แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางของโรงพยาบาลจิตเวช ที่ให้การดูแลรักษาผู้ที่ป่วยทางใจที่มีอาการรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากโรงพยาบาลฝ่ายกาย   ที่รพ.พระศรีมหาโพธิ์ขณะนี้ได้พัฒนาระบบการฟื้นฟูนี้ได้ดีมาก  ที่สำคัญได้จัดศูนย์เตรียมความพร้อมทั้งผู้ป่วย ญาติครอบครัว และชุมชนด้วย เพิ่มคุณภาพการดูแลในชุมชนหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว  พบว่าได้ผลดีมาก  อัตราการกลับมานอนรักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาลหลังกลับไปอยู่บ้านแล้วภายใน 28 วัน ลดลงจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี2560  ผู้ป่วยร้อยละ97 ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี   เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นสถาบันวิชาการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยทางใจในพื้นที่เขตสูขภาพที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ                     

 ทางด้านนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลพระศรีฯได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้  โดยจัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกลหรือเทเลเมดิซีน ( Tele Medicine)    2 รูปแบบ โดยจิตแพทย์เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลฯ คือตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องมีคดีอยู่ในเรือนจำ  3 แห่ง คือที่เรือนจำกัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ   เรือนจำยโสธร และเรือนจำอุบลราชธานี และจัดส่งยารักษาไปให้  สามารถลดความเสี่ยงให้ทีมแพทย์และความเสี่ยงระหว่างพาผู้ป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีฯได้อย่างดี  และทำร่วมกับโรงพยาบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งไม่มีจิตแพทย์ แต่มีพยาบาลจิตเวชบริการ  ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดูและรักษาใกล้บ้านต่อเนื่อง  ลดภาระการเดินทาง  ในปี 2561 นี้ ให้การรักษา 364 คน  ขณะนี้ได้ขยายรูปแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมด้วย และในปี2562 จะขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ  โดยใช้ยารักษาที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน 35 รายการ  

สำหรับการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า  ในปี2561 นี้  มีโครงการวิจัย 2 เรื่องคือ การวิจัยประสิทธิผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ป่วยโรคซึมเศร้าร่วม แบบผสมผสานระหว่างวิชาชีพ  และโครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือกระตุ้นสมองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบผลในปลายปีนี้ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม