แนวโน้ม: ประเทศไทย กับ ขยะผลิตวันละ 40,000 ตัน

โดย
| |
อ่าน : 1,272

         ประเทศไทยมีประชากรราว 63 ล้านคนอยู่ในกรุงเทพมหานครราว 12 ล้านคนจากพื้นฐานที่เราผลิตและทิ้งขยะเฉลี่ยมากถึงคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน รวมปริมาณขยะที่คนไทยทั้งประเทศผลิตเฉลี่ยวันละ 40,000 ตัน

ขยะ
          เฉพาะขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าวันละ 8,000 ตัน

          ในจำนวนนี้เป็นขยะถุงพลาสติกถึง 1,800 ตัน เทียบเท่าช้างโตเต็มวัย 450 เชือก (ช้าง1 เชือก มีน้ำหนัก 4 ตัน)

          รวมแล้ว 1 ปีคนไทยผลิตขยะ 15 ล้านตัน

          ขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บและทำลายขยะที่มีอยู่ทำได้เพียงร้อยละ 60-70 ของปริมาณขยะทั้งหมด

          ปริมาณขยะที่เหลือจะถูกทิ้งไว้ตามบ้านเรือนบนถนน ในแหล่งน้ำ เป็นต้น

          ขณะเดียวกัน สถานการณ์ขยะในทะเลก็เข้าสู่ขั้นวิกฤต

          จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2553 มีปริมาณขยะมากถึง 22 ตัน

          ขณะที่ทั่วโลกมีขยะถูกทิ้งลงทะเลมากถึง 6.4 ล้านตัน โดยร้อยละ 89 เป็นพลาสติก

          ที่น่าเป็นห่วงคือ ถุงพลาสติกแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนาน 400-1,000 ปี

          ถ้าเราช่วยกันลดถุงพลาสติกลงแค่เพียงร้อยละ 10 จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน
ที่มา: ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)"รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง เพื่อเราเพื่อโลก"หนังสือพิม์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม