สธ.เอาจริง! จับ-ปรับผู้สูบบุหรี่ที่สาธารณะ

โดย
| |
อ่าน : 1,840

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นพ.นพพร ชื่นกลิ่นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2553 นั้น ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100%

ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประยูรสำนักงานสาธารณสุข อ.คลองหลวง สถานีตำรวจภูธรคูคต และคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้สุ่มตรวจตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีการสูบบุหรี่ในตลาด โดยพบผู้กระทำความผิดแห่งแรก 7 ราย และแห่งที่สองอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งต่อจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสุ่มสำรวจตรวจจับและจับปรับทุกรายที่พบการละเมิดซึ่งหน้าทันที

นพ.นพพรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สถานที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ที่มีการละเมิดกฎหมาย 3 ลำดับแรก จากข้อมูลผู้สูบบุหรี่ คือ 1.ตลาดสด ตลาดนัด 2.ป้ายรถเมล์ ที่พักรอรถ ท่าเรือ และ 3.สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เมื่อสำรวจความเห็นประชาชนโดยรวม เห็นว่าสถานที่ที่ถูกละเมิด คือ 1.ป้ายรถเมล์ ที่พักรอรถ ท่าเรือ 2.ตลาดสด ตลาดนัด และ 3.สวนสาธารณะ แม้ว่าผู้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะมีไม่มาก แต่มีประชาชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบต้องสูดดมควันบุหรี่มือสองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกจำนวนมากทั้งนี้ การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ มีบทกำหนดลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ

"จากการสำรวจการกระทำผิดประกาศห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2552 พบว่า สถานที่อันตรายที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด 5แห่ง คือตลาดร้อยละ 53.5 บ้านร้อยละ 39.1 สถานที่ทำงานร้อยละ 27.2 ร้านอาหารและภัตตาคารร้อยละ 9.0 และสถานบริการขนส่งสาธารณะร้อยละ 6.3 และจากการสำรวจของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 48.5 เท่านั้นที่ทราบว่า ตลาดสด ตลาดนัด เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ทางกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่อไป" รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม