เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม

| |
อ่าน : 554

ที่มา : แนวหน้า

เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม thaihealth

เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม เอี่ยมสมบัติ/สามย่าน/บางขุนศรี/ศูนย์การค้ามีนบุรี

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐาน 4 ตลาดระดับพรีเมียม และ 336 ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้แทนตลาดร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ปีที่ 2 เน้นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน ซึ่งโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยที่ผ่านมา กทม.ร่วมกับผู้ประกอบการตลาด ยกระดับการพัฒนาตลาดให้ดีขึ้นจากระดับทองแดงจนถึงระดับถ้วยทอง และในปี 2561 นี้ ได้พัฒนาต่อยอดจากตลาดที่ได้รับรางวัลระดับถ้วยทองเป็น “พรีเมียมมาร์เก็ต” (Premium Market) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินถึง 9 ด้าน โดยมีตลาดผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง ตลาดสามย่านเขตปทุมวัน ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยและตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี พร้อมกันนี้ยังมีตลาดที่พัฒนาจนได้รับรางวัลป้ายรับรองตลาดสะอาด ในระดับต่างๆ อีก 336 แห่ง ประกอบด้วย ระดับเพชร56 แห่ง ระดับทอง 62 แห่ง ระดับเงิน 105 แห่ง และระดับทองแดง 113 แห่ง

โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน คือ 1.การจัดตั้งตลาดอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 2.การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามประเภทของตลาดและ 3.ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด แต่การพัฒนาสู่การเป็นพรีเมียมมาร์เก็ต จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 9 ด้านคือ 1.ด้านสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 2.ด้านตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ของผู้ค้า ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 3.ด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่ใช่โฟมบรรจุอาหาร 4.ด้านเมนูสุขภาพ แผงจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคมีเมนูสุขภาพอย่างน้อย 1 เมนู 5.ด้านควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค 6.ด้านจัดการขยะ 7.ด้านการพัฒนาสู่สุดยอดห้องน้ำแห่งปี 8.ด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Scan Me”และ 9.ด้านการใช้จ่ายไร้เงินสด (Cashless /e-payment market) เพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากการสัมผัส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เกษตรปลอดภัย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อสารธารณเพื่อสังคม รณรงค์ เผยแพร่ สร้างเสริมสุขภาพ  ผู้ขายบริการทางเพศ  วัฒนธรรมสร้างสุข  โรคสครับไทฟัส  สารนิโคติน  มัณฑนศิลป์  พูดช้า  โรคคิดต่อ  สูงวัยอย่างสมาร์ท  ไอแห้ง  นอกกรอบ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  ประชาคมอาเซียน  ไต้หวัน  Sulphur dioxide  พุทธปรินิพพาน  งาน “มหกรรมสร้างสุขภาพคนกรุงเทพฯ 2555”  การประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก  สระบุรี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม