เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม

| |
อ่าน : 855

ที่มา : แนวหน้า

เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม thaihealth

เผยโฉม4ตลาดสดระดับพรีเมียม เอี่ยมสมบัติ/สามย่าน/บางขุนศรี/ศูนย์การค้ามีนบุรี

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐาน 4 ตลาดระดับพรีเมียม และ 336 ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้แทนตลาดร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ปีที่ 2 เน้นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน ซึ่งโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยที่ผ่านมา กทม.ร่วมกับผู้ประกอบการตลาด ยกระดับการพัฒนาตลาดให้ดีขึ้นจากระดับทองแดงจนถึงระดับถ้วยทอง และในปี 2561 นี้ ได้พัฒนาต่อยอดจากตลาดที่ได้รับรางวัลระดับถ้วยทองเป็น “พรีเมียมมาร์เก็ต” (Premium Market) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินถึง 9 ด้าน โดยมีตลาดผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง ตลาดสามย่านเขตปทุมวัน ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยและตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี พร้อมกันนี้ยังมีตลาดที่พัฒนาจนได้รับรางวัลป้ายรับรองตลาดสะอาด ในระดับต่างๆ อีก 336 แห่ง ประกอบด้วย ระดับเพชร56 แห่ง ระดับทอง 62 แห่ง ระดับเงิน 105 แห่ง และระดับทองแดง 113 แห่ง

โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน คือ 1.การจัดตั้งตลาดอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 2.การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามประเภทของตลาดและ 3.ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด แต่การพัฒนาสู่การเป็นพรีเมียมมาร์เก็ต จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 9 ด้านคือ 1.ด้านสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 2.ด้านตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ของผู้ค้า ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 3.ด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่ใช่โฟมบรรจุอาหาร 4.ด้านเมนูสุขภาพ แผงจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคมีเมนูสุขภาพอย่างน้อย 1 เมนู 5.ด้านควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค 6.ด้านจัดการขยะ 7.ด้านการพัฒนาสู่สุดยอดห้องน้ำแห่งปี 8.ด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Scan Me”และ 9.ด้านการใช้จ่ายไร้เงินสด (Cashless /e-payment market) เพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากการสัมผัส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม