กรมควบคุมโรค ชูแอพ “ทันระบาด”

| |
อ่าน : 1,288

ที่มา : กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ชูแอพ “ทันระบาด” thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ชูแอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” ที่ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็น 1 ใน 7 ผลงานนวัตกรรมระดับชาติปี 61 แอพฯนี้ใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมรายงานผลและแสดงสถานการณ์แบบเรียลไทม์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบ้าน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้สะดวก รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทของไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งแอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น 1 ใน 7 ผลงานนวัตกรรมระดับชาติที่มีศักยภาพ มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” เป็นชุดซอฟแวร์ที่ผลิตขึ้นจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ยังทราบความเสี่ยงก่อนเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกทั้ง ผู้บริหารสามารถวางแผนการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทันระบาดได้โดยพิมพ์ “ทันระบาด” ที่ช่องค้นหาและกดติดตั้ง เมื่อทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านหรือชุมชน ให้บันทึกข้อมูลลงแอพพลิเคชั่นในเมนู ทันระบาดสำรวจ (TanRabad Survey) ซึ่งสามารถระบุพิกัดสถานที่ที่พบลูกน้ำยุงลายได้ ยังสามารถดูสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ และดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ในรูปแผนที่และตารางได้ที่เมนู ทันระบาดติดตาม (TanRabad Watch)

“การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของทุกคน ดังนั้น ควรหมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ยางรถยนต์ แจกัน อ่างน้ำหรือขยะที่มีน้ำขังรอบบริเวณบ้านของตนเองและชุมชน พร้อมร่วมรายงานลงในแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคที่มาจากยุงลายได้” นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม