'บ้านนาประดู่' ชูนวัตกรรม 'พูด-อ่าน-เขียน-เรียนสนุก'

| |
อ่าน : 1,570

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'บ้านนาประดู่\' ชูนวัตกรรม \'พูด-อ่าน-เขียน-เรียนสนุก\' thaihealth

'บ้านนาประดู่' ชูนวัตกรรม 'พูด-อ่าน-เขียน-เรียนสนุก'

การใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องประสบกับปัญหาในการเรียนรู้ แต่สำหรับโรงเรียนบ้านนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ครูกาญจนา จองเดิม ได้คิดค้นและนำคำคล้องจองจากประสบการณ์สอนหนังสือมานาน 25 ปี มาใช้แก้ไขปัญหานี้

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ร้อยกรอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นมีทักษะในการพูดอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

"ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบกับภาษามลายูนั้นมีโครงสร้างของภาษาที่แตกต่างกัน จึงทำให้เด็กเกิดความสับสนในการที่จะเรียบเรียงเป็นคำพูด ไม่กล้าพูดหรือสื่อสารมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล รวมไปถึงเรื่องของการเขียนเมื่อมาอยู่ชั้นประถมศึกษา" ครูกาญจนาเล่าถึงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่

นวัตกรรมที่ใช้จะเป็นแบบฝึกแล้วก็เป็นหนังสือพัฒนาการเขียนร้อยกรอง ทำให้นักเรียนพัฒนาเรื่องการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียน และมีความสุขกับการเรียนรู้เพราะว่ามีเนื้อหาใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการเขียนร้อยกรองได้ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม