'ฟู้ดแล็บ-สามพรานโมเดล' บุกดอยเที่ยววิถีอินทรีย์

| |
อ่าน : 1,398

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

\'ฟู้ดแล็บ-สามพรานโมเดล\' บุกดอยเที่ยววิถีอินทรีย์ thaihealth

'ฟู้ดแล็บ-สามพรานโมเดล' บุกดอย ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ นายอรุษ นวราช กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ Sustainable Food Lab (Thailand) พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สามพรานโมเดล ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ของกลุ่ม "เจียงใหม่ Organic" ที่กำลังฟอร์มตัวตั้งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรอินทรีย์ได้ทำงานร่วมกัน หวังเกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน

ดร.อุดม เล่าความคืบหน้าให้ฟังว่า สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความต่อเนื่อง คึกคัก และมีพัฒนาการที่ดีมากๆ ซึ่งหนึ่งในรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วคือ มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ "เจียงใหม่ ออร์แกนิก" ทำหน้าที่เชื่อมผู้ประกอบการและเกษตรกรอินทรีย์ให้มารู้จักกัน เข้าใจกัน และทำงานร่วมกัน มีการลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์ม เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ รู้จักใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การแปรรูปและเริ่มทดลองซื้อผลผลิตอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรมาใช้ในห้องอาหารเพื่อบริการลูกค้า

อีกหนึ่งผลผลิตของความก้าวหน้าคือ การจัดกิจกรรม Jiang Mai Organic Chef's Table โดยกลุ่มเจียงใหม่ ออร์แกนิก ที่มีคุณอรช บุญ-หลง เป็นผู้นำ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยล่าสุดได้รับความร่วมมือจากโรงแรมรายาเฮอริเทจ เปิดพื้นที่ครัวของโรงแรมให้เชฟจากโรงแรม ร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ 10 แห่งมาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูออร์แกนิก

โดยจุดเด่นของงาน นอกจากเชฟแต่ละคนจะได้ออกมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูอินทรีย์ที่ใช้พืชผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทุกครั้งที่จัดงานยังเปิดพื้นที่สำหรับเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรกรน้อย กลุ่มม่วนใจ๋ เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว ได้มาทักทายและบอกเล่าความตั้งใจในการผลิตพืชผักอินทรีย์ นอกจากทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ยังตระหนักถึงคุณค่าออร์แกนิกที่ไม่แค่เฉพาะดีต่อสุขภาพ แต่ส่งผลดีต่อห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ

\'ฟู้ดแล็บ-สามพรานโมเดล\' บุกดอยเที่ยววิถีอินทรีย์ thaihealth

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการและเชฟให้มีความเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น คือ นำพวกเขาไปเรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จริง ซึ่งในครั้งนี้ไปกันที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านแม่ทา เรียนรู้คุณค่าของพืชผักพื้นบ้าน และความสำคัญของการกินตามฤดูกาลโดยไม่ต้องใช้สารเคมี เพื่อเร่งให้พืชผลออกนอกฤดู ซึ่งมีแนวร่วมสำคัญจากเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรยั่งยืน

แม่ทา คุณศศิธร คำฤทธิ์ จากรถชำเปลี่ยนโลก มาช่วยกันรังสรรค์ผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นเมนูออร์แกนิกที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ได้ลิ้มลองรสชาติกัน เช่น ยำหน่อไม้น้ำปู๋ คั่วหน่อ แกงแค เต้าหูสดก้อน เป็นต้น

นอกจากการยกระดับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ให้เข้าใจวิถีการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ภายใต้การขับเคลื่อน Organic Tourism และสามพรานโมเดล ยังมีการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลแม่นาจร บ้านห้วยขมิ้น ซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอ นำโดย วัฒนา ทรงพรไพศาล ประธานกลุ่ม ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการผนึกกำลังคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชนให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลุ่ม

พวกเขาหวังอยากให้ทั้งคนบนดอยและผู้บริโภคในเมืองมีสุขภาพดี โดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 100 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น ลูกพลับ สตรอว์เบอร์รี สาลี่ กูสเบอร์รี

ด้าน นายอรุษ นวราช เล่าว่า กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งมาก โดยเฉพาะมีผู้นำซึ่งเป็นพ่อหลวงคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นในการรักษาป่าต้นน้ำ และยังนำเกษตรกรรุ่นใหม่มาร่วมขับเคลื่อนด้วย มีความคิดเชิงระบบ และมีข้อตกลงร่วมที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขณะเดียวกันก็มีพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อและจิตสำนึกที่ดีที่คำนึงถึงผล กระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมให้ทุกคนเห็นตรงกัน นับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีพลังและเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านหรือกลุ่มอื่นมาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมที่ริเริ่มและดำเนินการโดย แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ได้มาร่วมขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-3422-5203 หรือ organictourismthailand.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม