เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ภาคเหนือตอนบน

| |
อ่าน : 846

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ภาคเหนือตอนบน thaihealth

จังหวัดเชียงราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรต้นแบบ 5 จังหวัดภาคเหนือขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาวะไปสู่สาธารณชน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 ที่โรงเรียนเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอน Upper North Thailand , Happy Work Place Forum “Happy 8 ,Happy Together” จัดโดยสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขพร้อมเครือข่ายองค์กรต้นแบบ 5 จังหวัด คือจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาวะในพื้นที่ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรต้นแบบ แนวทางสร้างความสุขในการทำงาน มีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร การทำงานให้มีความสุข สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร พร้อมจัดนิทรรศการด้วยแนวคิดความสุข 8 ประการ หรือ HAPPY 8 ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือ สสส. บนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล และยั่งยืน ได้แก่ ความสุขของตนเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กร สังคม เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม