จัดระเบียบคนไร้รากรับสิทธิขั้นพื้นฐาน

โดย
| |
อ่าน : 1,132

สท. จัดระเบียบคนไร้รากรับสิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษา-ค่ารักษาสร้างประโยชน์ เร่งติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือ

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เปิดเผยว่า ตามที่ สท. ได้เปิดสำรวจบุคคลไร้รากเหง้าทั้งที่อยู่ในและนอกสถานสงเคราะห์ หรือที่อยู่ในการดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งพระภิกษุสามเณรในวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน 3 ลักษณะ

1. ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์

2. ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

3. เกิดในประเทศไทย หรือเป็นผู้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 ม.ค.2548

โดยเปิดรับลงทะเบียนที่ สท. รวมทั้งประสานเครือข่ายในการลงพื้นที่ค้นหาตามจุดต่างๆ นำร่องในเขต กทม. พบมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 300-400 คน เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้วจะออกหลักฐานและเลขประจำตัวเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลจัดระบบของภาครัฐ และรับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ในฐานะคนไทย เว้นแต่คนต่างด้าวก็อาจจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ยกเว้นสิทธิบางอย่างเฉพาะคนไทย

ที่ผ่านมาการปล่อยให้คนไร้รากเหง้าเหล่านี้เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เหมือนไร้อนาคต บางคนก็อาจไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ แต่หากเราจัดระบบดูแลทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การให้สิทธิขั้นพื้นฐานการศึกษา การรักษาพยาบาล ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะไม่สร้างปัญหา ทั้งยังสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สำหรับบุคคลที่ยังไม่มาแจ้งหรืออยู่ต่างจังหวัดขอให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขต หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่บุคคลไร้รากเหง้าอาศัยอยู่ หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

ผอ.สท.กล่าวว่า คนที่มาลงทะเบียนบางคนเป็นหญิงสูงอายุ 70 กว่าปีแต่ยังไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ทั้งที่เป็นคนไทยเพราะไม่ได้แจ้งเกิดแต่แรก และปล่อยเรื่อยมาเพราะไม่เห็นความสำคัญ กระทั่งเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลและไม่มีบัตรประชาชนก็ต้องจ่ายเอง จึงเพิ่งเห็นความสำคัญ หรือชายคนหนึ่งอายุกว่า 40 ปีมีความรู้ด้านช่างไม้ที่เก่งมาก แต่ก็ไม่มีบัตรประชาชนเพราะพ่อแม่ไม่แจ้งเกิดแต่แรก ทำให้ไม่สามารถทำงานประจำ ซึ่งต้องยอมรับว่าคนสมัยก่อนไม่ค่อยให้ความสนใจ และต้องหาเช้ากินค่ำก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเหล่านี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม