ร้านเหล้า-สถานบันเทิงรุกคืบ มทส. ปิดประตูป้องสิ่งมอมเมานักศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 3,330

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มทส. ประกาศตัวเป็น “มหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด หรือ green and clean university” โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเขียวขจี สะอาด ปราศจากมลพิษ อบายมุข และสิ่งเสพติด รวมถึงได้มีการประกาศนโยบายห้ามมีการจำหน่าย ห้ามมีการดื่มสุราและของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษทางวินัย

มทส. ปิดประตูป้องสิ่งมอมเมานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เริ่มมีผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต้องการใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่เป็นเยาวชนหรือนักศึกษารุกคืบเข้ามาตั้งร้านเหล้าและสถานบันเทิงจำนวนมากบริเวณด้านหน้าและโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบริเวณประตู 4 ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่ตั้งหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงอยู่หนาแน่น ทำให้เกิดปัญหากลายเป็นแหล่งมอมเมาและมั่วสุมของนักศึกษา อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมายามวิกาลบ่อยครั้ง ปัญหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา รวมถึงการประพฤติตนไม่เหมาะสมในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
      
ร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี การที่นักศึกษาออกไปรับประทานอาหารนอกหอพักหลังเลิกเรียน และเห็นร้านจำหน่ายสุราที่สะดวกในการซื้อขาย อาจเป็นแรงจูงใจสำคัญให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวและมีแนวโน้มดื่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียนที่ตกต่ำลง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงมีประกาศปิดการจราจรบริเวณประตู 4 ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. เพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักศึกษา ป้องกันและป้องปรามนักศึกษาไม่ให้เข้าไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุข และสถานบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว ปัญหาถูกรีไทร์กลางคัน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนและใช้ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับมาตรการป้องปรามด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
      
“มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า มาตรการการปิดการจราจร การประกาศนโยบายห้ามดื่มและการจำหน่ายสุราภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าว อาจช่วยลดสถิติการการดื่มเหล้าของนักศึกษาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมให้นักศึกษารู้จักคิดและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาจากการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม