พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชม.

| |
อ่าน : 349

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชม. thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง สนับสนุนในเรื่องของการรับแจ้งเหตุ และแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์

นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง 1300 (Social Assistance Centre) เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของส่วนราชการและภาคเอกชน ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการทำงานนั้น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จะมีส่วนในการสนับสนุนในเรื่องของการรับแจ้งเหตุ และรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ เมื่อได้รับแจ้งให้ลงไปปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางศูนย์ก็จะมีชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ของเราลงไปได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง แสดงศักยภาพความพร้อมในการที่จะปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สำหรับช่องทางในการติดต่อ

สำหรับผู้ที่จะแจ้งเหตุและพลเมืองดี สามารถที่จะมาได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของเราหรือไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนั้นสามารถแจ้งผ่านไลน์แอพพิเคชั่นของศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และทันต่อปัญหาผ่านการช่วยเหลือครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบเห็นเบาะแส หรือพฤติกรรมการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งไปที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม