พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชม.

| |
อ่าน : 382

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชม. thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง สนับสนุนในเรื่องของการรับแจ้งเหตุ และแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์

นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง 1300 (Social Assistance Centre) เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของส่วนราชการและภาคเอกชน ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการทำงานนั้น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จะมีส่วนในการสนับสนุนในเรื่องของการรับแจ้งเหตุ และรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ เมื่อได้รับแจ้งให้ลงไปปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางศูนย์ก็จะมีชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ของเราลงไปได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง แสดงศักยภาพความพร้อมในการที่จะปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สำหรับช่องทางในการติดต่อ

สำหรับผู้ที่จะแจ้งเหตุและพลเมืองดี สามารถที่จะมาได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของเราหรือไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนั้นสามารถแจ้งผ่านไลน์แอพพิเคชั่นของศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และทันต่อปัญหาผ่านการช่วยเหลือครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบเห็นเบาะแส หรือพฤติกรรมการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งไปที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤติ  โรคพิษสุนัขบ้า  ประชาคมปลอดเหล้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ลันตาบ้านฉัน กิจกรรมค่าย การเก็บขยะรอบหาด การสร้างงานศิลปะสื่อผสม การแสดงละคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สงบ  งานเปิดตัวหนังสือ  โครงการทหารไทย วิถีไทย วิถีพุทธ หยุดแอลกอฮอล์ งดเหล้าเข้าพรรษา  นักเชื่อมประสานการพัฒนา  จัดการ  ผมบาง  สร้างความเปลี่ยนแปลง  บางลำพู ชุมชน เยาวชน ต้นแบบ บ้านเกิด  ฝึกสุนัข  องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค  คุณแม่มือใหม่  ปริศนาวันอาหารโลก  ตัวอ่อน  โรคแอสเบสโตซิส  บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6  Prenee Liamputtong  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม