สธ.จ่อตั้ง ร้านสมุนไพรไทย ใน รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป

| |
อ่าน : 2,470

ที่มา : MGR Online

สธ.จ่อตั้ง ร้านสมุนไพรไทย ใน รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป thaihealth

แฟ้มภาพ

5 หน่วยงานลงนาม จัดตั้ง "ร้านสมุนไพรไทย" ใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป สังกัด สธ. เผยเปิดบริการแล้ว 13 แห่ง หวังช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพร ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตั้งเป้า 20 ปี ไทยเป็นฮับด้านสมุนไพรโลก

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งร้านสมุนไพรไทย (Samunprai Thai Shop) ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม) ว่า การลงนามความร่วมมือการจัดตั้งร้านสมุนไพรไทยครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยการกระจายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในรูปแบบของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคลจากสมุนไพร สู่ผู้บริโภคเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรค รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของประเทศ ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำและการเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศได้ในอนาคต

สำหรับความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน จะร่วมกันสนับสนุน อำนวยความสะดวก และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาร้านสมุนไพรไทย ได้แก่ พัฒนารูปแบบและจัดตั้งร้านสมุนไพรไทย (Samunprai Thai Shop) ร่วมกันบริหารจัดการร้าน จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการสร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในระดับชุมชนและระดับจังหวัดให้มีศักยภาพในการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาด ขณะนี้เปิดร้านสมุนไพรไทยแล้ว ที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการนำสมุนไพรที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กำหนดแนวทางพัฒนาสมุนไพรไทยระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยการ วางพื้นฐานภายในเชิงระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพร สร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่ (Herbal city) พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการตลาด การสร้างเรื่องราวทางวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม