พระราชทานชื่อรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย”

โดย
| |
อ่าน : 4,162

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย” โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ขณะที่ล่าสุด ให้บริการแล้ว 9 พันรายทั่วประเทศ ตั้งเป้าอีก 500 ราย ในปีนี้...

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่า กระทรวงฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (adtec) ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย” โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่กระทรวงฯ ได้ขอพระราชทานชื่อรากฟันเทียมที่ใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส ที่มีปัญหาในการใส่ฟันปลอม โดยหลังจากที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นจะสามารถรับประทานและเคี้ยวอาหารได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตรัสว่า เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทำให้พสกนิกรได้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยปัจจุบันสามารถให้บริการผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 9พันรายทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ สามารถรับบริการได้อีกว่า 500ราย

นพ.วิจิตร ธรานนท์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สวทช./กระทรวงฯ ได้ศึกษาวิจัยระบบรากฟันเทียมครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง และคณะทันตแพทย์จาก 3 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาได้เริ่มจากการออกแบบรูปร่างของรากฟันเทียม การศึกษาโดยใช้ finite element มาวิเคราะห์ก่อนการสร้างต้นแบบของรากฟันเทียม (prototype) เพื่อทดสอบทางกลศาสตร์ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จึงนำต้นแบบของรากฟันเทียมดังกล่าว ไปทดสอบความเป็นพิษ (toxicity test) ทดสอบ biocompatibility ก่อนนำไปทดสอบในสัตว์และมนุษย์ต่อไป เมื่อการดำเนินงานด้านการวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการ จึงได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนเพื่อนำไปทำการผลิตตามมาตรฐานสากล iso 13485 และ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. ต่อยอด โดยนำระบบรากฟันเทียมไทยมาใช้ในโครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติดังกล่าว

ทั้งหมดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กระทรวงฯ และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรากฟันเทียมพร้อมส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2.5 หมื่นชุด

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า หากผู้สูงอายุรายใดใส่ฟันปลอมทั้งปาก และมีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมฯ ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1638 และ 1396 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0 2564 8000

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม