ขนส่งฯจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนร.

| |
อ่าน : 346

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ขนส่งฯจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่ง ทั้งการตรวจสอบรถ อุปกรณ์ภายนอกภายในและการป้องกันการหลงลืมนักเรียนไว้ในรถ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

นางสุจิตรา  อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ และผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับพนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวช้อง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุการจราจร ความไม่มั่นคงปลอดภัยของรถ ความประมาทพลั้งเผลอของผู้ขับขี่หรือผู้ดูแล เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนและรถโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ตัวอย่างวิธีการขับรถอย่างมีมารยาทเพื่อความปลอดภัย  การสังเกต ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ขับขี่ ผู้ดูแล รถรับส่งนักเรียน การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ยังเพิ่มเติมขั้นตอนการการดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ รอบคอบ พร้อมกระตุ้นเตือนให้เกิดผลในการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทรวมทั้งความหลงลืมที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การขั้นตอนการรับนักเรียนออกจากบ้าน ส่งสถานศึกษา จนกระทั่งรับกลับจากสถานศึกษาส่งกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม