สร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

| |
อ่าน : 1,993

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง  thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐบาลเร่งสร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ทำให้พลเอก    ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงมีแนวคิดให้ สปสช.สร้างนักบริบาลชุมชนขึ้นมาดูแล ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 สปสช.ได้ร่วมกับกรมอนามัย สมาคมการพยายาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างนักบริบาลผู้สูงอายุชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน คอยดูแลผู้สูงอายุแล้วกว่า 4 หมื่นคน แต่การทำงานยังเป็นลักษณะจิตอาสา ทำให้การดูแลทำได้ไม่ทั่วถึง จึงสร้างนักบริบาลชุมชนมาทำหน้าที่ดูแลโดยตรง โดยรับสมัครจากนักบริบาลกว่า 4 หมื่นคน ที่สนใจจะเป็นนักบริบาลชุมชน มาจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เมื่อสำเสร็จหลักสูตร สปสช.จะมอบเกียรติบัตร เป็นนักบริบาลผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม