สร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

| |
อ่าน : 1,703

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐบาลเร่งสร้างนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ทำให้พลเอก    ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงมีแนวคิดให้ สปสช.สร้างนักบริบาลชุมชนขึ้นมาดูแล ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 สปสช.ได้ร่วมกับกรมอนามัย สมาคมการพยายาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างนักบริบาลผู้สูงอายุชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน คอยดูแลผู้สูงอายุแล้วกว่า 4 หมื่นคน แต่การทำงานยังเป็นลักษณะจิตอาสา ทำให้การดูแลทำได้ไม่ทั่วถึง จึงสร้างนักบริบาลชุมชนมาทำหน้าที่ดูแลโดยตรง โดยรับสมัครจากนักบริบาลกว่า 4 หมื่นคน ที่สนใจจะเป็นนักบริบาลชุมชน มาจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เมื่อสำเสร็จหลักสูตร สปสช.จะมอบเกียรติบัตร เป็นนักบริบาลผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม